فعالیت های رسمی خیریه

موسسه خیریه پیامبر اعظم (ص) با کمکهای مردمی اداره میشود وتنها با اتکا به این نوع مشارکت ها ، موفق به حمایت همه جانبه از ۱۵۰-۲۰۰ خانواده نیازمند شده است . این خیریه کمک هزینه درمان ، کمک هزینه ازدواج ، کمک هزینه خرید جهیزیه ، کمک هزینه خرید سیسمونی به خانواده های بی بضاعت را در کارنامه فعالیتهای خود به بشارت رسانده است . این موسسه در نظر دارد تا با کمک خیراندیشان تسهیلات ویژه ای از قبیل کمک هزینه خرید مسکن و خودرو را نیز به کارنامه خویش اضافه کند تا خانواده های مستمند در آسایش و رفاه بیشتری باشند.

 

به اطلاع مشترکین ، حامیان و مددجویان گرامی میرساند که کانال تلگرام خیریه به نشانی زیر راه اندازی گردید.