نذورات

این موسسه آماده دریافت تمام نذورات ، کمک های نقدی و غیر نقدی به ویژه گوسفند (عقیقه – نذری) جهت کمک به مددجویان است
.

به اطلاع مشترکین ، حامیان و مددجویان گرامی میرساند که کانال تلگرام خیریه به نشانی زیر راه اندازی گردید.