برایم قلک بفرستید

بسیاری از بیماران نیازمند هیچ ویژگی خاص ظاهری ندارند ، شاید لباس هایشان کهنه نباشد و ظاهری آراسته داشته باشند و غالبا به خاطر مناعت طبع از بیان اینکه نیاز به کمک مالی دارند امتناع کنند ، اما هزینه های گزاف داروها و سایر هزینه های درمانی یک خانواده با وضعیت مالی خوب را به مرز ورشکستگی میکشاند در چنین شرایطی وجود نهادهایی که پناهگاه این افراد باشد نیازی ضروری است.در این پناهگاه آنها با اطمینان به محفوظ بودن مشخصات خود و یقین از حفظ عزت نفسشان همه نیازهای خود را بیان میکنند.

موسسه رهپویان پیامبر اعظم(ص) به عنوان این پناهگاه و پس از بررسی های لازم بیماران بی بضاعت و کم بضاعت و مبتلا به بیماری های خاص را تحت پوشش قرار می دهد.

کمک های شما هرچقدر باشد گره گشای مشکلی بزرگ خواهدبود.

قلکهای پیامبر اعظم (ص) برای جمع آوری صدقات و نذورات و کمکهای نقدی روزانه شما میتواند زندگی بسیاری از این بیماران را دگرگون کند.

کافیست تقاضای خود را از طریق شماره 66858197 – 66858194 در میان بگذارید . همکاران ما حداکثر پس از سه روز کاری با شما تماس خواهند گرفت و نسبت به ارسال قلک برای شما اقدام میکنند .