مددجویان

  • رها بچه ای چهار ساله بی سرپرست ، که مشکل جسمی ، ذهنی ، حرکتی دارد و شددا به کمک احتیاج دارد و به کمک موسسه رهپویان پیامبر اعظم(ص) تا حدودی مشکل مالی اش حل شده است .

 

  • مادری که تمام هزینه های شامل هزینه زیاد شیمی درمانی ، مقروض بودن ، اجاره نامه و هزینه های زندگی و تحصیل فرزندان این خانواده را با شایط سخت و متاثر کننده مواجه کرده است.

 

  • زهرا ۱۲ ساله ، برای درمان مشکل پیری زودرس که در ظاهر کودک به نظر میرسد و دچار مشکل حاد شده است به درمان و کمک سریع احتیاج دارد.

 

  • کبری ۳۰ ساله که پدرش نابینا و دارای بیماری بهجت است کهاز پس مخارج خانواده بر نمی آید به مهربانی و کمک شما احتیاج دارد .

 

  • اشکان ۵ ساله که بی سرپرست است . این کودک نازنین در افکار کودکانه خویش میپندارد که پدرش در سفر است و به زودی بازمیگردد…

 

به اطلاع مشترکین ، حامیان و مددجویان گرامی میرساند که کانال تلگرام خیریه به نشانی زیر راه اندازی گردید.