اخبار – ارزاق سال ۱۳۹۵

pmlogo

خیریه رهپویان پیامبر اعظم (ص)با شروع ماه مبارک رمضان، طرح جمع آوری زکات فطریه و کفاره را آغاز نموده است.
برای مشارکت در این طرح با درخواست پاکت از سوی خیریه خود را در کار خیر شریک نمایید.