خیریه رهپویان پیامبر اعظم چگونه به من کمک میکند ؟

pmlogo

 

 

– همواره کمکهایی به صورت ماهیانه (ماهی 80 هزار تومان) به کودکان یتیم و خانواده های بی سرپرست و بدسرپرست و کودکان معلول و سرپرستان از کار افتاده کمک     میشود.

– به صورت موردی هم میتوان از افراذ رهگذری که نیازمند بوده و از طریق مددکار موسسه تعیین صلاحیت شده به صورت موردی کمک نقدی و غیر نقدی صورت میگیرد نام برد .

– در ماه مبارک رمضان همواره حدود 150 – 200 هزار تومان سبد کالای ماه مبارک رمضان برای نیازمندان در نظر گرفته میشود.

– شب عید نیز با تامین  خوراک ، پوشاک و سبد کالا برای نیازمندان بفکر آنان هستیم .

 

Been_here_marker_16این موسسه میکوشد با تک تک اعضای خانواده های تحت پوشش برای تامین نیازهای فرزندان خود از قبیل پوشاک و لوازم تحریر برای تحصیل و هزینه های پیش رو رفاه و آسایش بیشتری باشند.

من چگونه به خیریه رهپویان پیامبر اعظم کمک کنم؟

pmlogo

Been_here_marker_16 کمک فردی       Left_Arrow_16 از طریق صندوق صدقات

Been_here_marker_16 کمک حامی      Left_Arrow_16 از طریق کمک های ماهیانه

Been_here_marker_16 کمک غیر نقدی Left_Arrow_16 هر آنچه که به صورت پوشاک و خوراک بتوان به نیازمندها کمک کرد

Been_here_marker_16 طرح عیدی       Left_Arrow_16 برای خوراک و پوشاک شب عید نوروز کودکان معلول و کودکان یتیم و بدسرپرست

Been_here_marker_16 طرح فطریه       Left_Arrow_16 برای خوراک ماه رمضان کودکان معلول ، یتیم و بدسرپرست

Been_here_marker_16 طرح عاطفه ها  Left_Arrow_16 برای تامین هزینه های تحصیلی فرزندان بی سرپرست ازابتدایی تا دانشگاه

درباره خیریه

download

موسسه خیریه رهپویان پیامبر اعظم (ص) از سال 1392 و با شماره ثبت 31951 در قالب یک سازمان غیر انتفاعی – غیر دولتی باا انگیزه های والای کمک به همنوع فعالیت همه جانبه خود را جهت حمایت از کودکان یتیم – کودکان معلول ذهنی جسمی – خانواده های بی سرپرست و بدسرپرست و سرپرستان از کارافتاده را آغاز کرده است . خیریه رهپویان پیابر اعظم با بهره گیری از کمک های انسان دوستانه مردم نیکوکار و همراهی مدیران نیک اندیش و تلاش پیگیر نیروهای داوطلب و موظف خود به موفقیت های چشمگیری در حوزه امور خیریه ، درمان دست یافته است.

به حول قوه الهی روز به روز خیراندیشان سخاوتمند برای کمکهای نقدی و غیر نقدی افزون میگردد کهاین مهم باعث میشود بنیاد خیریه تسهیلاات بیشتری برای مستمندان در نظر بگیرد…